זמן חיפה 267 ינואר 2022 י

גן פסלים של יגאל תומרקין בחיפה – צפורה מימון
בין שתי שכונות – חיים רז
הסיפור גדול עם אופניים קטנים – נפתלי הלל