הביצה והתרנגולת

לשאלות פילוסופיות כמו : מה קדם למה הביצה לתרנגולת או להיפך, נותנת האומנית נאיר קרמר תשובה מעניינת. על כך בכתבה.
כתבתם של אתי רז וגבי איתן
צילום : אתי רז וגבי איתן
עריכה : גבי איתן