שיתוף פעולה בין התקשורת הקהילתית של רחובות וגרמניה

שיתוף פעולה בין התקשורת הקהילתית של רחובות וגרמניה. שיתוף פעולה בין קבוצת התקשורת הקהילתית ברחובות עם קבוצה דומה בגרמניה הוליד כתבה המתעדת פרוייקט הנצחת משפחות יהודים שנספו בשואה.