הרבה ארבה

אורחים לא רצויים הגיעו לערבה. ארבה בערבה. צילום – עופרי ורועי גלילי