הרהורי קורונה

הקורונה נראית כרגע כבעיה שנגמרה, לאור הבעיה העכשווית, הקשה.
אבל בכל זאת, בואו נדבר על הקורונה:
"הרהורים על קורונה"