קולו של חיבוק

התמודדותה של משפחה עם ילד על הרצף האוטיסטי.
יוצרים: גלי אבוהב וזאב מזור