תמר והמקהלה הקאמרית בטבעון

תמר מיסדת ודוחפת את פעילותה של המקהלה וממשיכתה עד היום.
יוצרות: טובי רום ונעמי ליבנה