לגעת בברזל

לגעת בברזל – יוסף ראוך
יוצרים זאב מזור ויעל טלטש