"מעבר למסך" חלק א' – ק. טבעון

זהו חלק א של הסרט- הסרט מספר את סיפורו של "בית אורי". בית לאנשים עם צרכים מיוחדים בעפולה, מתוך עיניה של יוצרת הסרט.
במהלך הסרט נתוודע למספר אנשים, ונבין את מהות הגישה האנטרופוסופית בה מתנהל הבית המיוחד הזה.
כל המפגשים עם דיירי הבית אופיינו במסר של שביעות-רצון והתאפיינו בחיוך וביחסי אמון וחברות שנרכשו במהלך עשיית הסרט, כ-6 חדשים.
ניכרת בו הרבה אמת וחשיפה פנימית מצד יוצרת הסרט, מחד, ושמחת-חיים של הדיירים, מאידך.

לסרט קיים אפילוג, שעדיין לא פורסם, בו רואים את המשתתפים צופים בסרט ומגלים את עצמם. כמו-כן תועדו מספר מפגשים שנערכו אחרי סיומו של הסרט, נוצרו חברויות בין היוצרים לבין מספר הורים של דיירים בבית, הסרט הועלה גם ליו-טיוב ובעקבות זה מגיעים הרבה מכתבי הערכה. היוצרים הפכו לחלק מהבית ומשתתפים בארועים הנערכים במקום.
ולבסוף – הסרט הוצג בפני תלמידי החוג לחינוך מיוחד באחת האוניברסיטאות בארץ, כדגם להתמודדות עם חריגים.