קהילה מטיילת בשביל הסלט – גילה ירושלים

רשמים מטיול של מועדון קהילה מטיילת מגילה , ב"שביל הסלט" שבתלמי יוסף