לומדים מתמטיקה – גילה ירושלים

שעור במתמטיקה בדרך אחרת ע"י מאיר בן צבי , מורה מתנדב בבי"ס תל"י בגילה