קמחא דפסחא – גילה ירושלים

קבוצת מתנדבים מכינים אריזות מזון לקראת הפסח