מחנה מוסיקה קיץ 2020

מבט בין הסגרים: וירוס הנגינה חזק מוירוס הקורונה
מחנה קיץ נוער מוזיקלי בערבה