152.1.מבט מחלון הטנדר

מרחבי המדבר האינסופיים ופריחת האביב שבין שני הסגרים
סיפקו לפאני מקור השראה ועידוד בימים בהם מותר להתקרב לצמחים ולא לבני משפחה וחברים אהובים.