מי מנהל את הקיבוץ? – הערוץ האקדמי

רוב המנהלים האחראים על ההתנהלות הכלכלית והעסקית בקיבוץ כלל לא חברי הקיבוץ, כך עולה מסקר שנערך במכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה. ד"ר גילה אדר על השינויים בעבודה בקיבוץ ועל היחלשותו כתוצאה מהפקדת הכוח בידי 'זרים'. בהפקת הערוץ האקדמי.