השופט בדימוס משה גל – על מערכת בתי המשפט והפרקליטות

האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית
בשיתוף
לגלות תרבות -אגף לתרבות ראשון לציון
ובשיתוף מרכז תוכן לגמלאים
מארחים את משה גל – שופט בית משפט מחוזי בירושלים
ומנהל מערכת בתי המשפט בישראל בדימוס.
משה גל ישוחח על מעמד הפרקליטות ובתי המשפט
במדינת ישראל

מארח הזום:
גבריאל ואגון יועץ הקולנוע של האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית
מוסיקה חופשית : :

עורך: יוחאי רוטנברג
יו"ר אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית.