נצ"מ בדימוס ד"ר ערן ישראל בשיחתו על משמר אזרחי – חלק שני

אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית
בשיתוף לגלות תרבות אגף לתרבות ראשלצ
מארחים את נצ"מ בדימוס ד"ר ערן ישראל
לשעבר רמ"ח תקשורת ורמ"ח שיטור קהילתי
במשטרת ישראל.
כיום מזכיר איפ"א – ארגון השוטרים הבינלאומי,
בשיחתו על תקשורת קהילתית
ואיך ראוי ליצור תקשורת הכוללת העברת המסרים
ומרכיבי המסר :
שפת הגוף, אינטונציה, ותוכן המסר ועשרת הדיברות של העברת מסר נכון
מוסיקה חופשית :
https://audionautix.com/free-music/acoustic
מארח הזום: גבריאל ואגון , יועץ הקולנוע

של האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית

עורך: יוחאי רוטנברג – יו"ר

אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית