אתר כל זכות – טלי ריינברג שחורי מסבירה על האתר – סרט שלם

דע את זכיותיך כפי המשתקף באתר כל זכות
כל זכות הוא מאגר המידע המקיף ביותר על זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן
מיליוני ישראלים מצאו את זכויותיהם בשנה האחרונה באתר בחינם וללא כוונת רווח.
כניסה לאתר היא כמו כניסה לים של מידע – טלי תפרש ותסייע בהתמצאות

טלי ריינברג שחורי – מנהלת פיתוח ומנחה בחברת "עת לדעת" (חינוך פיננסי חברתי).
תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית שתסביר על זכויות ומה ניתן לקבל וללמוד על מיצוי זכויות של כל אדם מבוגר ובכלל.