מיכל פלג על האידיש קולטור בונד

אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית

וצוות לגלות תרבות אגף לתרבות ראשון לציון

מודים למיכל פלג

מתנדבת פעילה בטלוויזיה הקהילתית בנוה מונסון

שסיפרה את הסיפור הלא מוכר של האידיש קולטור בונד

(אירגון התרבות היהודי בגרמניה)

שהוקם עם עליית השלטון הנאצי סבה של מיכל ניצח על התזמורת

הפילהרמונית בברלין והיה ממייסדי האירגון.

הצגת מיכל:

ענת וגמן מפיקת האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית

מארח הזום: גבריאל ואגוןן

יועץ הקולנוע של אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית

מוסיקה חופשית : https://audionautix.com/

עורך : יוחאי רוטנברג

יו"ר אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית