פרופ' אביגדור שנאן – הנשים בחייו של משה

פרופ' אביגדור שנאן מראשי חוקרי הספרות העברית הקדומה ומחשובי המומחים בספרות האגדה של חז"ל. יחשוף האם בין עשרת הסיפורים באגדות חז"ל יש סיפורים המדברים גם על אהבה רומנטית? ניווכח כי השאלות שמטרידות בני זוג היום הטריד את חכמינו כבר אז.