דוד מוטאי – איראן שלא הכרתם – חלק ראשון

צוות הנהלת אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית

וצוות לגלות תרבות מאגף לתרבות החברה העירונית ראשון לציון
מארח את העיתונאי דוד מוטאי
דוד איש תקשורת ,דובר ארגון יוצאי איראן,
עורך תוכניות הטלוויזיה הקהילתית
"המוסיקה העירקית" "ושידורי יהדות איראן"
יחשוף צדדים שלא הכרנו ולא ידענו על איראן.
מארח הזום : גבריאל ואגון :
יועץ הקולנוע של האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית
מוסיקה חופשית מאתר:
https://files.freemusicarchive.org/
storage-freemusicarchive
org/music/Oddio_Overplay/Heftone_Banjo_Orchestra
/Music_Box_Rag/Heftone_Banjo_Orchestra_-
mb_Rag.mp3

עורך:
יוחאי רוטנברג – יו"ר אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית