שלמה ואזנה – חלק ראשון על התקלה כאירוע מחולל של מעשה האמנות

אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית
ולגלות תרבות אגף לתרבות ראשון לציון
מארחים את שלמה ואזנה במאי הקולנוע ,
אמן ויוצר קולנוע ותיאטרון
ממייסדי התיאטרון החברתי בשכונת הקטמונים
בנושא: התקלה כאירוע מחולל של מעשה האמנות
"אנו הופכים משהו מוכר לבלתי מובן מבחינה מסויימת אבל רק על מנת
לעשותו מובן הרבה יותר בהמשך כדי שמשהו מוכר ייקלט באמת עליו לחדול
מלהיות הרגלי. עלינו להרוס את ההנחה שהוא אינו זקוק להבהרה"
(ברטולד ברכט)

חלק ראשון
אירוח זום גבריאל ואגון

מוסיקה חופשית https://audionautix.com/index.php

עריכה : יוחאי רוטנברג -יו"ר האגודה