סדר חברתי 1 – הטלוויזיה החברתית

"סדר חברתי" – היומן החודשי של "הטלוויזיה החברתית", הוא מגזין בן חצי שעה המציע מידע אלטרנטיבי ועוסק בסוגיות חברתיות אקטואליות. תוכנית זו היא הפיילוט הראשון של היומן וכוללת את הפרקים הבאים: חדשות, פרק מדיני המביא את כתבתם של פעילי "הטלוויזיה החברתית" על הכפר הערבי וואלג'ה שבמזרח ירושלים וראיון עם פעיל "לוחמים לשלום" עידן בריר, פרק חברתי-סביבתי הדן בוועידת קופנהאגן וכולל שיחה עם נועם סגל מ"הפורום הישראלי לאנרגיה", פינת "יוצאים לשנות" בה אנו מודיעים על אירועים קרובים ופעולות ישירות בזירה החברתית וביניהם סיורים במזרח ירושלים עליהם תספר אורלי נוי מ"עיר עמים", ולבסוף כמובן מבדק תקשורתי המציג ביקורת על התקשורת הישראלית.