הציבור מוזמן

סרטה של ענת גונן, העוסק בתכנון סביבתי