שירות בספינות סער

תת אלוף בדימוס אלי רהב מספר על שירות בספינות סער