ספינות שרבורג, מבצע נועה, המסע משרבורג לחיפה

תיאור המסע של ספינות שרבורג, אנשי חיל הים