ספיעות הסער מרעיון למימוש

וותיקי המפקדים בחיל הים מספרים על ספינות הסער של חיל הים.