אור בקצה הדרך

סרטה של שלומית קרסוק על דורית סופר שאבדה את אור עיניה וממשיכה לתפקד