זמן חיפה 249 – יולי 2020

הכרמל פורח (צפורה מימון)
פריחת הסקורה החיפאית (צפורה מימון)
האסון האווירי הראשון בארץ ישראל (נפתלי הלל)
טיול לבאקו (נפתלי הלל)