האם חלמנו שלום?

מובלעת צופר הייתה ואיננה עוד!
ההיסטוריה הקצרה של שלום בערבה!
סרטה של תמר ליפשיץ, תושבת מושב צופר.