מנשה פיקל "הלוכד משוהם" על נחשים

סגן יו"ר וגזבר האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית

מתארח בתוכנית ה"זום" הרצאות של האגודה בתקופת מגיפת הקורונה

להסביר על נחשים ועל זהירות מהם

http://haloched-mishoham.co.il/
052-2445731