זמן חיפה מס. 248 – מאי 2020

סרטה של צפורה מימון המספר על הגבורה של לוחמי הקרבות ביד מרדכי במלחמת השחרור באייר תש"ח, ועל התוצאות והשלכות שהשפיעו קרבות אלו על הצבא והמדינה שרק קמה