זמן חיפה מס. 247 – אפריל 2018

החודש ישודר סרטה של שרי צברי
"אם אין ים – אני לא קיים"

הסרט נעשה במסגרת מיזם חיפאי לטלוויזיה הקהילתית "אם אין ים – אתה לא קיים". הסרט עוסק כולו בים, על נפלאותיו, הסכנות העורבות לו ולנו, ועל השינוי שיש לעשות על מנת להצילו בפרט ואת הטבע סביבנו בכלל