חגיגת טיולים בטו' בשבט

שמח ב"קלדרה"
חגיגת טיולים בט"ו בשבט
צילום – עופרי גלילי, דובי לחוביצר, גילה טל, פני בן דוד
עריכה – פני בן דוד
העלאה לרשת – יוסף שפירא