מרוץ יוני

"מרוץ יוני"
הנצחתו של יוני פרידמן, אשר הפכה לאירוע ספורטיבי מדי חורף.
צילומי רחפן – יוסף שפירא
צילום – פני בן דוד
עריכה – פני בן דוד
העלאה לרשת – יוסף שפירא