צרכנות אלטרנטיבית, קואופרטיבים – הטלוויזיה החברתית

אזרחים מתארגנים ויוצרים קואופרטיבים צרכניים ואורגניים שמהווים אלטרנטיבה לתרבות הקניה בתאגידים וברשתות.