זמן חיפה מס. 245 – פברואר 2020

* גן הנצחה לחסידי אומות העולם החיפאים (חנה קרן / דני שחם)
* שאגת החיים של לביאה (פרידה לייש)
* ביקור ביסוד המעלה (נפתלי הלל)
* על סערה ועבודה סיזיפית (חיים רז)