שבוע צפרות ברומניה

שלומית קרסוק מתארת סיור צפרות ברומניה