השראה לאושר 14 מרווין קייסי

מרווין קיסי ,טס מסנט לואיס לישראל, הריקוד כדרך חיים, עבר גיור ושינויים בחיים, והינו מלא אושר ושמחה הבאה לביטוי דרך הריקוד והתנועה