שחרור חיפה – תם המנדט

צפורה מימון מגישה מגזין שלם העוסק באירועים שהתרחשו בחיפה לקראת סיומו של המנדט הבריטי בארץ ישראל, ובעיקר בתקופת המעבר שבין ההחלטה באו”ם על תוכנית החלוקה ב-29 בנובמבר1947, ועד הכרזת הקמת המדינה ב-14 במאי 1948.

מסתבר שישנו יותר מסיפור אחד המתאר את מה שבאמת התרחש בחיפה, ובתערוכה שהתקיימה בנושא זה ,לפני מספר שנים, במוזיאון העיר חיפה הוצג סיפור חלקי בלבד של התקופה הזו