זמן חיפה מס. 240 ספטמבר 2019

ברכה' ציירת מיוחדת (חנה קרן)
לקום בבוקר רבוטה (אקי פלקסר / עדנה רדליך)
העיר הלשטאט באוסטריה (נפתלי הלל)