זמן חיפה מספר 239 – אוגוסט 2019

* מגדל השמש באשלים (צפורה מימון) י
* הפרעות בשינה (חלוצה גליק) י
* שניר וחרמון (נפתלי הלל) י
* לביא מחוץ לקופסה (פרידה לייש ואילנה כרמל) י