בודדות בעוטף

סיפורן של נשים בהקמת חוות צאלה , התמודדות עם מורכבות החיים, עזיבת חיים במקום אחר והקמת מרחב חיים בחבל העוטף , התמודדות עם חוסר הבנת רשויות את חייהם והקשיית תקנות וחוקים, צמצום שטח מחיה ופרנסה, עזיבת תחום האומנות והחינוך של צאלה גורדונציק לטובת חיים לצד אמה שהקימה המקום עם אביה ז"ל.

סרט שהופק במסגרת "קולות אחרים" המשקף את החיים ביישובי חבל עוטף עזה, הוקרן במסגרת פסטיבל דרום 2019 בשדרות

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,