זמן חיפה מס. 238 – יוני 2019

* כוכבי המדבר (עליזה שקולניק / שרי צברי / אקי פלקסר / צבי שקולניק)
* בעקבות שואת יהודי יוגוסלוויה (נפתלי הלל)