מפגש אקטואליה 55 – אמנון בן תור

שיחה בנושא ארכיאולוגיה וחשיבות הממצאים להבנת ההיסטוריה, השימוש במקרא – האם יש חוסר התאמה, האם יש קשר בין ארכיאולגיה לפוליטיקה