אזיקים של השפלה – הטלוויזיה החברתית

במטרה לסייע לתושבי הכפר הפלסטיני סאפה, שליד גוש עציון בעבודה החקלאית, יצאו (27/6/2009) ישראלים ואורחים בינלאומיים לשטח החקלאי כדי לקטוף עלי גפן. יום קודם (26/6/2009 – יום ההזדהות הבינלאומי עם קורבנות העינויים) קיימו פעילי הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל מייצג מחאה על עינויים וההתעללות שהם מנת חלקם של עצירים ואסירים רבים בישראל.