כבילת עצורים ואסירים – הטלוויזיה החברתית

הסרטון הוא חלק מקמפיין, שמתרכז בתופעה של כבילת עצורים ואסירים, המשמשת רשויות שונות (צה"ל, שב"כ ושב"ס) גם כאמצעי התעללות ועינוי.