מיחזור משפחה בת שש נפשות במשך שבוע

שלומית קרסוק הכינה כתבה על נושא המיחזור. ערך אריה ארזי