ציפי דובר כדמות מופת

ציפי דובר מעין יהב כדמות ומופת נשות הערבה כולן.
צילום -פני בן דוד. עריכה – עמי רותם , פני בן דוד. העלאה לרשת – יוסף שפירא.

Tags: