המסע בעקבות הזיכרון – מבט גן

משלחות לפולין הפכו דבר שבשגרה, אבל הדיון מאיר את הדיון בנושא מזווית קצת אחרת